V sezóně 2021 se budeme opět snažit účastnit vybraných pohárových soutěží v požárním sportu.

Pokud situace dovolí a závody se budou konat, budeme se snažit uspořádat i svésedlickou pohárovou soutěž.