SDH Svésedlice

Jednotka požární ochrany je typu JPO5

registrační číslo: 3805076

 

V roce 2020 oslavil sbor dobrovolných hasičů 80 let svého trvání. V současné době je činnost sboru velmi široká a dá se říci, že v poměru k aktivním členům i velmi časově náročná. Náš rozsah je od tradičního sběru železa v obci 1x ročně, sečení obecních pozemků ve Zmolách, pořádání hasičského plesu, organizování vlastní soutěže v požárním útoku "O pohár starostky", údržbě zbrojnice a techniky, účasti soutěžních družstvev v Okresní soutěži a seriálu soutěží Tohatsu až k poslední aktivitě a to přípravě každoroční kulturně-zábavné akce pro místní obyvatele.

 

SDH Svésedlice má v součastnosti 74 členů, z toho 10 žen a 17 mladých hasičů.
 

Transparentní účet sboru

č. účtu: 107-9303270287
kód banky: 0100