Historie sboru

První písemná zmínka o hasičském dění ve Svésedlicích je z roku 1896. Prvním prokazatelně doloženým hasičem ze Svésedlic byl rolník František Frank, který byl v roce 1896 přijat do sboru dobrovolných hasičů v Přáslavicích.

V neděli 15.prosince 1940 se v hostinci pana Morbicra koná první, ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů ve Svésedlicích. Schůzi řídil člen přípravného výboru pan Fr.Vláčil, rolník ze Svésedlic.

Na této schůzi byli zvoleni činovníci sboru: 

   

   
starosta sboru Vláčil František
místostarosta Steiger Čeněk
jednatel Spurný Miloslav
pokladník Jahn Josef
velitel Smékal František
první podnáčelník Novotný Alois
druhý  podnáčelník Slavíček Josef
strojmistr Steiger Josef
první zbrojmistr Tuček Antonín
druhý zbrojmistr Zatloukal Břetislav
vzdělavatel Procházka Ladislav
velitel samaritánek Lízal Jan
členové výboru

Coufalová Ludmila

Berka Ladislav

Zácha Antonín

náhradníci

Barboříková Helena

Richter Antonín

Ševčík františek

revizoři účtů

 Jahn Bohumil

Prášil Tomáš

Žáček Karel

kronikář Valášek Antonín

 

Další schůze se konala již 18.prosince. Hlavními body programu bylo: zřízení ženského odboru a dorostu při SDH Svésedlice a dále žádosti o finanční příspěvky na zakoupení výzbroje a výstroje. Byl dohodnut termín konání sbírky v obci, a to 20.prosince 1940.V roce 1941 byl odsouhlesen návrh br.Slavíčka a Vláčila - aby byl požádán pan Coufal Břetislav ve věci zapůjčení bývalé býčí stáje v domě č.8. Stáj měla po stavebních úpravách sloužit jako sklad pro stroj.

Na schůzi 9.května 1941 bylo dohodnuto, že 15.května 1941 bude sboru dodán stroj Sigmund včetně 40m hadic V-75 a 5 párů spojek ČSN V-52. V červnu bylo rozhodnuto o svěcení hasičské stříkačky, které se mělo konat 20.července 1941. Kmotry stříkačky byli: paní Smékalová, Jahnová, Záchová a pan Martinčík. Již 28.prosince 1941 byla stříkačka použita k uhašení požáru u Zatloukalů. Požár byl spatřen kolem 13 hodiny. Voda byla čerpána z místního rybníka. Hašení se zúčastnili i hasiči z Přáslavic. 19.ledna 1942 se sbor účastní prvního zásahu mimo obec - hoří chlévy pana Františka Mrázka v Přáslavicích a obytné stavení pana Kožouška.

První zmínka o hasičské soutěži se datuje již roku 1956, soutěž proběhla v Mariánském Údolí. Na výroční valné hromadě 15.prosince 1961 bylo rozhodnuto postavit zcela novou hasičskou zbrojnici. Všichni členové byli požádáni o brigádnickou výpomoc. Práce na výstavbě začaly v dubnu, v květnu 1962 se betonovaly základy. 18.června 1965 bylo provedeno slavnostní otevření zbrojnice. Slavnost přijelo podpořit mnoho zástupců z okolních sborů. proběhla soutěž a námětové cvičení na objekty JZD. Účastnilo se ho 5 sborů: místní, dále hasiči z Velké Bystřice, Vacanovic, Čechovic a Bukovan. Oslavy trvaly 3 dny. 

V roce 1968 byl zakoupen automobil Tatra 805. Bylo zakoupeno ze strany MNV za 10 000 korun. Sboru byla přidělena i stříkačka PPS 8. Následující roky se nesly ve znamení velkých úspěchů v požárních soutěžích. Nebylo vyjímkou zajet na soutěže až do Hodonína a Kojetína. V roce 1976 je zakoupen ve sklárnách, v Karolínce,pohár a 27.června 1976 se konal první ročník pohárové soutěže o putovní pohár společného MNV Přáslavice - Svésedlice. V roce 1979 sbor kupuje v divadle v Olomouci masky na masopustní zábavu a vodění medvěda. Celý průvod zavítal i do Čechovic. V tomto období bylo oblíbené i vinobraní na místním sále.

5.července 1980 se slavilo 40 let sboru ve Svésedlicích. Slavnostní schůze se konala v pohostinství Jednota od 11.30hod. za účasti zástupců sborů z Přáslavic, Vacanovic, Čechovic, Mrskles a Velké Bystřice. Bylo uskutečněno i námětové cvičení. Večer se od 19hod. na místním hřišti tančilo, hrála hudební skupina Gong. Celý víkend byla otevřena hasičská zbrojnice, byla připravena výstvka dokumentů z naší historie a mnoho fotografií. V srpnu roku 1980 třeba okamžitě vyjet do Velké Bystřice, kde valící se voda zaplavovala zahrady, dvora, studny, sklepy a obytné místnosti. 6.července 1985 proběhl první ročník pohárové soutěže ve Svésedlicích. 2.června 1990, na plenárním zasedání ÚV SPO 2, byl přijat nový název základní organizace - sbor dobrovolných hasičů. Sbor už nevede předseda, ale starosta. Celková organizace požární ochrany přešla pod řízení obecních úřadů, které mimo jiné zajišťují i finanční prostředky.

V neděli 17.června 1990 se v našem sboru slaví 50 let činnosti. program byl následující: V 8 hod byl budíček, v 9.30 námětové cvičení za použití funkční stříkačky z roku 1940, 10 hod. předvedení historické i moderní požární techniky, ukázka zásahu, 10.30 slavnostní schůze, 12.00 společný oběd. Celou neděli byl den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.